Smaaktest Haarlem
Veel mensen willen groen wonen. Maar welke omgeving hoort daarbij, welk type woningen willen we, welke tuin, en hoe willen we de openbare ruimte beheren? De Smaaktest Landschappelijk Wonen presenteert de opties en geeft inzicht in de voorkeuren en wensen van de woonconsument. De smaaktest loopt vooruit op de publicatie 'Landschappelijk Wonen. Studie naar groen wonen in en om de stad'. De smaaktest is een initiatief van de auteurs van 'Landschappelijk Wonen', FARO architecten, HNS landschapsarchitecten en Palmbout Urban Landscapes, en opgezet samen met uitgeverij Blauwdruk. De uitslag van de peiling wordt gepresenteerd en besproken tijdens het symposium over de ontwikkeling van landschappelijke woonmilieus, voorjaar 2012. Voor het onderzoek is uitgegaan van de 34 voorbeelden uit het boek en gebruik gemaakt van de foto's uit het boek, die zijn gemaakt door Hans Peter Föllmi, Daniel Nicolas en Karel Tomeï.
Wat te doen
Elke afzonderlijke leefomgeving is in de peiling in beeld gebracht. De vraag aan de deelnemers is steeds het gevoel bij de getoonde woonomgeving als geheel in een cijfer uit te drukken. (10=positief; 1=negatief). Boek bestellen Landschappelijk Wonen. 400 pg's, met een inleidend essay, een voorwoord van Koos Bosma en 34 projectvoorbeelden. Prijs 59,90. www.uitgeverijblauwdruk.nl, info@uitgeverijblauwdruk.nl. Het boek kwam tot stand met subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de EFL Stichting.

 
 
man    vrouw   
 
 
 
  JA


Een bouwprofessional is werkzaam in een beroep gerelateerd aan de ‘architectuur’ of de bouw (zoals projectontwikkelaar, makelaar, architectuurhistoricus, beleidsmedewerker RO, etc.)
 
Ruimtelijk ontwerper   Bouw professional   Geen van beiden